Meža apsaimniekošana

Meža apsaimniekošana

SIA “SSB Timber” komanda nodrošina profesionālu mežu apsaimniekošanu, balstoties uz ilgtspējības principiem. Skandināvijas pieredze, kas pielāgota Latvijas mežu raksturam, ļauj apsaimniekot katru meža īpašumu individuāli, veicot darbus, meža audzei izvēlēties piemērotākos apsaimniekošanas rīkus un praksi. SIA “SSB Timber” komandā ir sertificēti speciālisti ar Skandināvijas meža apsaimniekošanas pieredzi. Darbs tiek veikts profesionāli, ar sertificētu un pieredzējušu komandu visos līmeņos.
Pateicoties ērtam darba un dokumentācijas procesam, Jums vienmēr būs pieeja svarīgākajai informācijai par Jūsu īpašumu.
“SSB Timber” piedāvātie meža apsaimniekošanas procesi
SIA “SSB Timber” komanda nodrošina profesionālu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas procesa virzību un darbību.

Meža apsaimniekošana

SIA “SSB Timber” komanda nodrošina profesionālu mežu apsaimniekošanu, balstoties uz ilgtspējības principiem. Skandināvijas pieredze, kas pielāgota Latvijas mežu raksturam, ļauj apsaimniekot katru meža īpašumu individuāli, veicot darbus, meža audzei izvēlēties piemērotākos apsaimniekošanas rīkus un praksi. SIA “SSB Timber” komandā ir sertificēti speciālisti ar Skandināvijas meža apsaimniekošanas pieredzi. Darbs tiek veikts profesionāli, ar sertificētu un pieredzējušu komandu visos līmeņos.
Pateicoties ērtam darba un dokumentācijas procesam, Jums vienmēr būs pieeja svarīgākajai informācijai par Jūsu īpašumu.
“SSB Timber” piedāvātie meža apsaimniekošanas procesi
SIA “SSB Timber” komanda nodrošina profesionālu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas procesa virzību un darbību.

Meža zemes taksācija

Meža zemes stigošana

Meža zemes dastošana

Mežistrāde

Jaunaudžu kopšana

Meža apsaimniekošanas cikls

Vienkārši 5 soļi

 • Meža vērtības noteikšana

 • Meža apsaimniekošanas plāna izveide

 • Mežistrāde

 • Cirsmas un tās teritorijas sakārtošana

 • Jauna meža stādīšana

Meža apsaimniekošanas cikls

Vienkārši 5 soļi

Aizpildiet šo pieteikuma formu un mēs ar Jums sazināsimies 24 stundu laikā

Sazinies ar mums


  Papildus informācija

  Kopšanas ciršu pamatmērķis ir veikt mežaudžu kopšanu, lai veidotu koku sastāvu un uzlabotu esošās mežaudzes augšanas vidi un apstākļus. Pie kopšanas cirtēm sīkāk tiek izdalītas jaunaudžu un krājas kopšanas cirtes.
  Meža kopšanai ir būtiska nozīme visa meža dzīves cikla laikā, tādēļ kā pirmais nepieciešamais solis, veselīgam mežam, ir jaunaudžu kopšanas cirte jeb sastāva cirte. Tā ir cirte, kuras mērķis ir veidot mežu ar vēlamo kokus sastāvu. Ātraudzīgās sugas nomāc mērķa sugu kokus, tādēļ mežsaimniekam ir jārūpējas par audzi to attīrot no nevēlamajām sugām, kas nomāc pamataudzi. Veicot šo cirti tiek panāks, ka mežaudzē ir vēlamais koku sugu sastāvs, kā arī tiem tiek nodrošināti optimāli augšanas apstākļi – augšanas telpa, saules gaisma, mitrums uc. Jaunaudžu kopšanu parasti veic mežaudzēs, kuru augstums ir līdz 10 metriem. Taču svarīgi to nenokavēt, lai kociņi neizstīdzētu un pēc kopšanas nenoliektos. Speciālisti iesaka jaunaudzes kopt vairākas reizes ar mazāku intensitāti.

  Contact Us

  Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.